Geng blogger...

Thursday, January 05, 2012

Kaedah Pengajaran Iqra' Bahagian 2

APLIKASI IQRA’
BUKU IQRA’ 1
 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu di eja terlebih dahulu
 • Murid-murid yang cepat menguasai bolehlah dipindahkan ke halaman berikutnya tanpa menghabiskan halaman berkenaan
BUKU IQRA’ 2
 • Baca terus huruf hijaiyah berdasarkan muka surat dalam buku Iqra’ tanpa perlu dieja terlebih dahulu
 • Mulai muka surat 14 ,guru memperkenalkan bacaan mad supaya jelas perbezaan antara      bacaan panjang pendek
 • Muka surat 15 baris paling bawah guru disarankan menggunakan lagu rentak nasyid agar lebih jelas perbezaan antara bacaan panjang dan pendek contoh :
ناننا ننان نننان ننا ننان
BUKU IQRA’ 3
 • Membezakan antara bunyi huruf hijaiyah baris atas ,bawah dan depan
 • Mulai muka surat 6 membezakan bacaan panjang huruf mad ا dan ي
 • Mulai muka surat 18,membezakan bacaan panjang huruf mad ا,و,ي
BUKU IQRA’ 4
 • Membezakan antara bacaan baris dua diatas ,di bawah dan di hadapan
 • Membezakan antara bacaan yang mati sebelumnya berbaris diatas dengan ya mati sebelumnya berbaris di bawah
 • Membezakan antara bacaan wau mati sebelumnya berbaris didepan dengan wau mati sebelumnya berbaris di depan dengan wau mati sebelumnya berbaris diatas
 • Muka surat 11-13 cara membunyikan huruf mim mati sebelumnya berbaris diatas dibawah dan di depan
 • Muka surat 14-15 cara bacaan hukum izhar Halqi
 • Muka surat 16-17 cara bacaan qalqalah
 •  Halaman 1,7,9,17 dan 21 bolehlah di baca secara alunan yang sesuai dengan beramai-ramai untuk menambahkan minat murid-murid
 • Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 21 ( hamzah sukun dan sebagainya) murid-murid diajak membaca dengan baris fatah dahulu secara berulang-ulang kemudin baru diamati contoh : تك تك تك
BUKU IQRA’5
 • Cara membaca hamzah wasal bersambung ,huruf alif tidak dibunyikan ms 1-2 :    والحمد ما اكتسبت
 • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca sukun ,ms 3-5 :   نستعين    ءامين
 • Cara bacaan ketika wakaf pada huruf tanwin diatas dihilangkan satu baris dan dibaca dengan panjang dua harakat ms 6:     وزنا      أبدا
 • Cara bacaan wakaf pada ta marbutah ditukar menjadi ha sakinah ms 7-8 :   ءانية      حامية
 • Tanda bacaan panjang (  (    lebih dari dua harakat ms 8 : لااعبد
 • Nun dan mim syaddah  ن   م dibaca dengan dengung dua harakat ms 11 :   يساء    خير
 • Mim sakinah bertemu dengan ba dibaca di baca dengan dengung dua harakat ms 19-21 : بالاسم      عليهم
 • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris diatas ,huruf lam dibaca dengan tebal  ms والله 
 • Tanda huruf selepas alif lam bacaan alif lam bacaan alif lam tidak dibaca 12-13:     ولناس
 • Sabdu atas huruf lam sebelumnya berbaris bawah ,huruf lam dibaca nipis 24-25 : خيرلك رءاى  من
 • Tanda mad disesusai sabdu bacaanya hendaklah dipanjangkan hingga 27 :  الضالين ولا
 • System tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya
 • Boleh dibaca dengan alunan yang sesuai dengan beramai-ramai
BUKU IQRA’
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan wau dan ya hendaklah dibaca dengung dua harakat ms 1-6 : وابقى خيرا
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ba hendaklah dibaca dengung dua harakat. Dengungnya ditukar kepada mim yang ringan ms 7-9 : من بعض
 • Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikfa’ hendaklah dibaca dengan dengung kadar dua harakat ms 11-18 : جوع من
 • Tanda –tanda wakaf ms 19-20
 • Huruf dipermulaan surah di baca panjang ms 27
 • Sistem tadarus boleh diperkenalkan kepada murid-murid yang sama taraf pencapaiannya


Sumber: klik di sini

Reaksi anda

3 coret-coret:

Selamat mengajar si kembar,Babang dan Ariq mengaji Iqra

Selamat selamat...lagi bagus klu dorg blajar muqaddam..

Sekarang ni ada pen elektronik yang boleh bantu kita belajar iqra..
Kanak2 dan dewasa pun sesuai...
http://www.muslimchoices.com/?p=pen_pintar_my_iman

Post a Comment

Leraikan dengan kata-kata yer...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bonus untuk Anda